Change Icon

.icon-hotline:before {
background: url(https:url.png);
background-size: cover;
content: "";
width: 32px;
height: 32px;
display: block;
margin-bottom: -2px;
}
.icon-zalo:before {
background: url(https:url.png);
background-size: cover;
content: "";
width: 32px;
height: 32px;
display: block;
margin-bottom: -2px;
}
.icon-viber:before {
background: url(https:url.png);
background-size: cover;
content: "";
width: 32px;
height: 32px;
display: block;
margin-bottom: -2px;
}
Mục nhập này đã được đăng trong Flatsome. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *