Quantity

.quantity {
  width: 55px;
  padding: 0;
  text-align: center;
  border: 1px solid #e5e5e5;
  line-height: 36px;
  border-radius: 3px 0 0 3px;
  float: left;
  position: relative;
}
.quantity:before {
  border-bottom: 1px solid #ebeef2;
  border-right: 1px solid #ebeef2;
  border-top: 1px solid #ebeef2;
  color: #6f6f6f;
  cursor: pointer;
  display: block;
  font-size: 7px;
  height: 19px;
  line-height: 15px;
  position: relative;
  text-align: center;
  width: 16px;
  background: #f5f5f5;
  position: absolute;
  right: -1px;
  top: 0;
  font-family: "fl-icons" !important;
  font-weight: 400;
  content: "\E00C";
  z-index: 20;
  pointer-events: none;
}
.quantity:after {
  border-bottom: 1px solid #ebeef2;
  border-right: 1px solid #ebeef2;
  border-top: 1px solid #ebeef2;
  color: #6f6f6f;
  cursor: pointer;
  display: block;
  font-size: 7px;
  height: 19px;
  line-height: 15px;
  text-align: center;
  width: 16px;
  background: #f5f5f5;
  position: absolute;
  right: -1px;
  bottom: 0;
  font-family: "fl-icons" !important;
  font-weight: 400;
  content: "\E00C";
  z-index: 20;
  pointer-events: none;
}
.quantity .button.minus,
.quantity .button.plus {
  display: none;
}


.quantity input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button,
.quantity input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button {
  opacity: 0;
  pointer-events: none;
}
input[type="number"] {
  appearance: none; /* textfield also works! */
}


input[type="number"]:focus,
input[type="number"]:hover {
  appearance: auto;
}
Mục nhập này đã được đăng trong Flatsome. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *