Select Option

.woocommerce-ordering {
  position: relative;
  font-family: Arial;
}


.woocommerce-ordering select {
  display: none; /*hide original SELECT element:*/
}


.select-selected {
  background-color: DodgerBlue;
}


/*style the arrow inside the select element:*/
.select-selected:after {
  position: absolute;
  content: "";
  top: 14px;
  right: 10px;
  width: 0;
  height: 0;
  border: 6px solid transparent;
  border-color: #fff transparent transparent transparent;
}


/*point the arrow upwards when the select box is open (active):*/
.select-selected.select-arrow-active:after {
  border-color: transparent transparent #fff transparent;
  top: 7px;
}


/*style the items (options), including the selected item:*/
.select-items div,.select-selected {
  color: #ffffff;
  padding: 8px 16px;
  border: 1px solid transparent;
  border-color: transparent transparent rgba(0, 0, 0, 0.1) transparent;
  cursor: pointer;
  user-select: none;
}


/*style items (options):*/
.select-items {
  position: absolute;
  background-color: DodgerBlue;
  top: 100%;
  left: 0;
  right: 0;
  z-index: 99;
}


/*hide the items when the select box is closed:*/
.select-hide {
  display: none;
}


.select-items div:hover, .same-as-selected {
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
Mục nhập này đã được đăng trong Flatsome. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *