Shortcode Typed Flatsome

[ux_typed cursorcolor="#1da64c"]
<p>Xin <span style="color: #ed1c24;">chào</span></p>
<p>bạn <strong>có phải</strong> là</p>
<p><em><strong>Flatsome</strong> </em>đúng không</p>
[/ux_typed]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *